Összes oldalmegjelenítés

2017. március 18., szombat

A beteg ma, beteg esetek, a beteg jogsérelme ma számunkra fontos kérdés!Magyar beteg élete, beteg sorsa a beérkező jogesetek azt mutatják sok jogsérelem mellett alakul az egészségügyi szolgáltatásokban.


Független szakmai irodaként a betegjogi sérelmek, számunkra fontosak! (Szakmai résztvevőink orvos - diplomás betegjogi szakember - közgazdászok - jogvédők - ügyvédek stb.)


Magyar beteg panaszai változnak az évek alatt, ahogy a bírói gyakorlat is változik a betegek javára, méltányosabb bírói mérlegelések mentén. (Elkapkodott vizsgálatok, emberi méltóság sérelmei, diagnosztikus hibák, elmaradó vizsgálatok stb.)


Betegek és orvosok egymásra vannak utalva különböző mértékben bizalmi alapon....
Betegek panaszai egyre többet szólnak diagnosztikai tévedésről, elmaradt diagnosztikai feladatokról, különböző betegségek gyógyulási esélyeiről, illetve ezek elmaradásáról.


Beteg mellett - szakmai nézőpontunk szerint - a bíróságon, a vitarendezési szaktudás és készség és a statisztikák állnak a gyógyulás esélyei jogvitákban. (Túlzó retorikák helyett........hangzatos peres tárgyalásokon.)Álláspontunk és betegekkel közös konzultációink iránya a kártérítés realitás felé közelítése, ADR vitarendezés, a statisztikák útmutató a betegek életének holnapjait illetően.


Betegek élete a diagnosztikai hiba, a gyógyulástól való esély vesztesége vonalán fejeződik ki kártérítések egyezségeiben, döntéseiben. 
Betegek és ügyeik vidéken és Budapesten............

Ha ismert a bírósági gyakorlat, joggal várható el a beteggel kooperatív és méltányos egyezség a valós beteg jogsérelmeknél.


Betegeknek kell ezt megérteniük, de van ehhez viszonyulásban szakmai hiány az egészségügyi szolgáltatók és biztosítók részéről. (Díjak és költségek a beteget kevésbé terheli meg.)

Szakmai és jogvédelmi szemléletünkben az ilyen hiányosságok csökkentése, a beteg számára a saját sorsára nézve, megnyugtató vitarendezése áll az első helyen.Oka, hogy a beteg ember akadályozott és kiszolgáltatott. Beteg jogainak sérelme vitáiban a bírósági per kiváltása a helyzethez jobban igazodó!
Vidéken, vagy a fővárosban a beteg vélelmezett sérelme komoly ügy, mellyel megfelelő odafigyeléssel foglalkoznak szakembereink.


Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu


2017. március 5., vasárnap

Bírósági ügy kórház, bírósági per orvos, bírósági ügy fogorvos miatt? Átgondolt döntéssel többre jut a beteg!Bírósági ügy kórház, bírósági per orvos miatt, igazán nehéz döntés magának a betegnek, vagy az elhunyt beteg hozzátartozóinak.


Magyarországon egy per indítása orvos miatt, ápolók miatt, fogorvos miatt, kifejezetten sok kiadással, költséggel jár.    Beteg ügye ne  vesszen el a bonyolult eljárások útvesztőjében...........
Svédországban más az egészségügy helyzete......Egészségügyi intézmények átalakulásai, bérelt orvosi praxisok a kórházakban, már a perindítást is bonyolulttá tehetik.


Ki volt az eredeti érintett egészségügyi intézmény?  Ki lett a jogutód? (Ezzel 2 év is elmehet egy megindult peres ügyben....)


Nyitott kérdések sokasága, s a betegnek kell szinte mindent bizonyítani egy perben, bírósági kereset előkészítése idején!

Irodánk fontos szolgáltatása a jogsértett betegek felé, hogy a hétköznapi vélelmek helyett a felmerült kérdésekben több szakterület szakemberei adnak permegelőző, bírósági per gondolatát kiváltó információkat, szakértői állásfoglalásokat!  (Orvos - gyógyszerész - diplomás betegjogi szakember - jogászok - közgazdászok - ügyvédek stb.)Egészségügyi kockázatok és orvos jogellenes magatartása következményei tisztázandóak, lehetőleg már a felmerülő beteg jogsértettség bármely eljárás választása  előtt!
Betegek jogvédelmének legfontosabb része FEBKI munkájában  a jogtudatosság és nem kívánatos peres kiadások megtakarítása, megelőzése a jó információk biztosítása mellett!Egészségügyi perekben a pervesztés egyik fő oka az ok-okozati összefüggés bizonyítása hiánya, lehetetlensége.


Meghatározó az orvossal szembeni vita, kórházzal szembeni vita későbbi peres eljárásában az eljárásokban kirendelésre került igazságügyi szakértők szakvéleménye.

Betegek és hozzátartozók zöme elkerülné a pereskedést, de jogsérelme komoly megfontolását és készséges egyeztetést várna el az egészségügyi intézményektől!
Panaszok sokfélék................................
Szakmai küldetésünk a betegek és kórház, betegek és fogorvos vita megnyugtató és méltóságot biztosító megoldása, kiváltása a bírósági pereskedés alól!Hozzon jó döntést az orvos vita, fogorvos vita, egészségügyi intézménnyel folytatandó per ügyeiben - forduljon hozzánk!


Beteg élete, beteg jogai központi téma oldalunkon.              Saját beteg esetével, hozzátartozóként jogsérelmével kérjen időpontot: 06-305-992842 (Hétköznap  délután  12h-18h)!
2017. február 6., hétfő

Betegek sorsai a kórházban, háziorvosnál! Beteg és emberi méltósága ne sérüljön!


Betegek sorsa, betegek emberi méltósága az ápolókon, orvosokon, az egészségügyi dolgozókon is múlik!

Beteg oldalról a híradások lehangoló helyzetről, lehangoló statisztikákról adnak információkat!

Szakmai elkötelezettségünk, hogy a nehéz és felelős munkát végzők, másfelől az emberi méltósággal bíró beteg közötti vita lehető legritkábban jusson el bírósági szakaszba.

Megfelelő párbeszéddel az orvosi műhiba,beteg emberi méltóság sérelme egyezségben záruljon le, mindenkinek megnyugtatóan!

                           Olcsóbb és kevesebb időt vesz igénybe az orvossal, fogorvossal, kórházzal a jogsérelem ADR lezárása.  Bíróság legyen az utolsó lépés!Betegnek sem érdeke, hogy a magas költségekkel járó pereskedést tegye az első helyre, ha beteg jogsérelme jött létre!
Tavalyi évben milyen jogsérelmekről  panaszkodtak betegek, amikor megkeresték munkacsoportunkat:

- Emberi méltóság sérelmei. (Durva bánásmód, elhanyagolt és túlvárakoztatott beteg stb.)

- Kórházi fertőzések durva esetei. (Itt a beteg számára a bírói gyakorlat könnyebbséget biztosít a bizonyításnál.)

- Műtétes kockázatok és műtétes hibák nagyon bonyolult jogviták, rengeteg szakmai kérdéssel.

- Fogászati árdrágító kezelések, ismétlődő hibás felhelyezések stb.

- Gyógyulás valódi esélyeit romboló egészségügyi jogsérelmek.Átalakulások közben mit finanszíroz? Hol a beteg sorsának jobbítása, a beteg érdeke?Betegek sorsa az egészségügyben az egészségügyi szakemberek kezében van. 2017 évben beteg jogvitáknál  jobb, ha megállapodnak a betegek az egészségügyi szolgáltatókkal, a betegek számára drága és hosszú idő, ha perelnek!


Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók számára vidékről és Budapestről a panaszos ügyfélszámon:

06-305-992-842 (10-16h)             betegjog.ugyek@index.hu

2016. december 30., péntek

Ha perel a beteg! Bíróságon a beteg panasza, de a pereskedés hosszú és drága!

Ha egy beteg panaszkodik, arra kollégáinkkal Mi alaposan odafigyelünk!


Beteg sorsa a kórházban, beteg sorsa az orvosnál elsősorban a bizalmon alapul, bizalommal az emberi méltóság tisztelete és a szaktudás iránt.
Beteg számára sérelme, a vita rendezhető bíróságon kívül!
Évzáráskor felidézni is nehéz a tragikus panaszokat a betegek előadásaiból:

Szemészeti operációk utáni esetek és betegpanaszok.

Fogászati kezelések és többszöri fogsor ára megfizetve, évekig tartó fogorvosi beavatkozás.

Orvosok magatartása és az emberi méltóság sérelmei betegeknél.

Kórházak és biztosítókkal szembeni elkeseredett beteg esetek.Legtöbb beteg tisztán szeretné látni mi történt vele az egészségügyi szolgáltatásban, majd megkövetést és kárai enyhítését szeretné elérni!

Betegek tudják, a kórházzal szembeni per, biztosító bekapcsolódásával drága és időben évekig eltart.
Mennyibe kerül a kár utáni módosult életvitel a betegnek!
Jobb megoldás a betegek eseteiben, először a vélelmek és álláspontok szakértői áttekintése, mivel az egészségügyi szolgáltatásokban legális kockázatok is bőven akadnak.Szakmai partnereinkkel, kollégáinkkal (orvos - közgazdász - tárgyalási szakértő - diplomás betegjogi képviselő - ügyvéd stb.) a betegek panaszai megértése és vita álláspontjuk megismerése után, a bírósági per kiváltását is bemutatjuk lehetőségként az érintett emberekkel.


Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.

Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu