Összes oldalmegjelenítés

2016. augusztus 6., szombat

Orvosi per - kórházi per előtt!

Ha van igazi károkozás, az az orvosi tevékenység, egészségügyi szolgáltatás körében létrejött károk ügyei. Indokolatlan egészségügyi hátrány, indokolatlanul beálló halál után a kártérítés jogvitája nagy körültekintést igényel.


A betegtájékoztatás hiányai, a kezelés visszautasítása olyan okok, amelyek később betegjogi panasz, betegjogi jogsérelem alapját képezik.

Emberi méltóság, tájékoztatás hiánya olyan vita alapja, melyben sokkal hatékonyabb lehet az ADR egyezség.


Az egészségügyi törvény szabályainak jó időben való ismerete, orvos, ápoló, beteg egyenlő érdeke.

Egészség és egészségügyi szolgáltatás a családoknak fontos!


Ma Magyarországon a törvényi előírások, az egészségügyi ellátás eszközrendszere, személyi állománya bizony nincs egymással összhangban.


Betegjogi képviselő munkájára a felmerült jogsérelem, betegpanasz esetén van szükség.
Munkacsoportunk minden intézménytől független szakirodát tart fenn a betegek panaszainak segítségére, piaci szolgáltatásként.
Betegjogi panasz betegjogi képviselővel előterjesztve 10 napon belül választ kell, hogy kapjon. Ezt jó tudni a panaszosoknak!


Különösen fontos a betegjogi képviselő szakértő megbízása ezekben az ügyekben, mivel minden intézményben a helyi szabályzat rögzíti a panasz kivizsgálásának részleteit.5 év áll rendelkezésre arra, hogy egy beteg polgári pert indítson a saját sérelmében a gyógykezelést végző intézmény ellen.   Gondolkodni fontos beteg jogsérelemnél, a vita értékelése és rendezése kisebb költséggel is megoldható!


Ehhez a nem könnyű élethelyzethez irodánk részletes szakmai munkát biztosít a betegjoggal összefüggő panaszokban, polgári perekben.