Összes oldalmegjelenítés

2016. december 29., csütörtök

Orvos és beteg vita 2017! Kórházzal pereskedés helyett a bírósági per kiváltása a megoldás!

Különösen napjainkban érzékeny döntés a beteg részéről, a pereskedés kórházzal, pereskedés orvossal stb.

A beteg élete, a beteg kárai vita, induló per mindkét oldalán emberek állnak. 
Beteg sorsa az időben kapott és megfelelő színvonalú egészségügyi szolgáltatásokon múlik.
A körülmények, az egészségügy ellátásaiban a mai szakember létszámai, könnyen eredményeznek a beteg számára károkat.


Betegnek lenni olyan helyzet, melyben könnyű a beteg emberi méltóságát megsérteni, akár az ellátási túlterheltség következményeként.
Beteg számára van mód a hosszú és bonyolult bírósági perek kikerülésére, bírósági perek kiváltására!

Kórházzal szembeni per, orvossal szembeni per, fogorvossal szembeni per elkerülése csak megfelelő ADR tanácsadás és esetleges álláspont tisztázása mellett vezethet eredményre.
Nehezen értelmezhető, bírósági tárgyalás kitűzése előtti végzések helyett a szakembereink közreműködésével az ADR jogvita rendezés a választható jó megoldás.   

Beteg a jogvitáiban, kárai miatti eljárások előtt mindig kérjen egészségügyi szakemberektől másodlagos kontroll szakvéleményt!    


Betegek személyes előadása igazolja, hogy a bíróságokon egy előzetes ÁNTSZ hatósági elmarasztalás után is, több tárgyaláson folyhat vita pusztán a jogképességről.  

 Mennyit ér a betegnek az ÁNTSZ hatósági határozat?Mennyit kell utazni egy vizsgálathoz?  Milyen a betegút?
Beteg vitás ügyében éppen ezért a kitisztult beteg álláspont kialakítása a vitában és a bírósági per kiváltása a jó út!

Beteg számára annak átgondolása elengedhetetlen, hogy a másik féltől mit tudna elfogadni, mi jelentene megnyugvást számára, családja számára!
Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.


Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu