Összes oldalmegjelenítés

2017. március 18., szombat

A beteg ma, beteg esetek, a beteg jogsérelme ma számunkra fontos kérdés!Magyar beteg élete, beteg sorsa a beérkező jogesetek azt mutatják sok jogsérelem mellett alakul az egészségügyi szolgáltatásokban.


Független szakmai irodaként a betegjogi sérelmek, számunkra fontosak! (Szakmai résztvevőink orvos - diplomás betegjogi szakember - közgazdászok - jogvédők - ügyvédek stb.)


Magyar beteg panaszai változnak az évek alatt, ahogy a bírói gyakorlat is változik a betegek javára, méltányosabb bírói mérlegelések mentén. (Elkapkodott vizsgálatok, emberi méltóság sérelmei, diagnosztikus hibák, elmaradó vizsgálatok stb.)


Betegek és orvosok egymásra vannak utalva különböző mértékben bizalmi alapon....
Betegek panaszai egyre többet szólnak diagnosztikai tévedésről, elmaradt diagnosztikai feladatokról, különböző betegségek gyógyulási esélyeiről, illetve ezek elmaradásáról.


Beteg mellett - szakmai nézőpontunk szerint - a bíróságon, a vitarendezési szaktudás és készség és a statisztikák állnak a gyógyulás esélyei jogvitákban. (Túlzó retorikák helyett........hangzatos peres tárgyalásokon.)Álláspontunk és betegekkel közös konzultációink iránya a kártérítés realitás felé közelítése, ADR vitarendezés, a statisztikák útmutató a betegek életének holnapjait illetően.


Betegek élete a diagnosztikai hiba, a gyógyulástól való esély vesztesége vonalán fejeződik ki kártérítések egyezségeiben, döntéseiben. 
Betegek és ügyeik vidéken és Budapesten............

Ha ismert a bírósági gyakorlat, joggal várható el a beteggel kooperatív és méltányos egyezség a valós beteg jogsérelmeknél.


Betegeknek kell ezt megérteniük, de van ehhez viszonyulásban szakmai hiány az egészségügyi szolgáltatók és biztosítók részéről. (Díjak és költségek a beteget kevésbé terheli meg.)

Szakmai és jogvédelmi szemléletünkben az ilyen hiányosságok csökkentése, a beteg számára a saját sorsára nézve, megnyugtató vitarendezése áll az első helyen.Oka, hogy a beteg ember akadályozott és kiszolgáltatott. Beteg jogainak sérelme vitáiban a bírósági per kiváltása a helyzethez jobban igazodó!
Vidéken, vagy a fővárosban a beteg vélelmezett sérelme komoly ügy, mellyel megfelelő odafigyeléssel foglalkoznak szakembereink.


Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu