Összes oldalmegjelenítés

2016. augusztus 6., szombat

Betegek esetei - betegek jogvitái ma


Magyarországon az irodánkhoz érkező jelzések, panaszos esetek egyenként megrázóak.


Független szakmai munkacsoport dolgozik nálunk a betegek vélelmezett jogsérelmeinek, vitáinak előkészítésében, lebonyolításában. (Permegelőző eseti ADR orvosi szakvélemények több szakterületről, költségek összeállítása és felmérése kárigényeknél betegek számára, jogtudatosság erősítése diplomás betegjogi szakemberekkel stb.)


Betegek jogai, betegek esetei  számos jogsérelmet mutatnak a betegek számára.
Természetesen rengeteg egészségügyben dolgozó szakember munkája elvitathatatlan!

Betegek által vélelmezett jogsérelmeknél, kifejezetten az egészségügy magyarországi állapotához viszonyítva közös konzultációban tekintik át az egészségügyi jogsérelmeket, emberi sérelmeket.Betegek élete, betegek jogsérelmei vidéken és Budapesten mindig egyediek!Betegek jogai és a betegek esetei, a vita kialakulása és rendezése szakmai elkötelezettség részünkről a korszerű és biztonságos egészségügyi szolgáltatás, valamint a betegek emberi méltósága mellett.Egészségügyi ellátáshoz való jog - folyamatos és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátást céloz meg.

Emberi méltósághoz való jog - A beteg jogainak korlátozása, a beteg szeméremérzete fontos körülmények a méltóság megsértése vita részeiben.


Beteg az egészségügyi szolgáltatás során további lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.Forduljon hozzánk bizalommal panaszával, jogsérelmével Magyarország egész területéről!Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:

06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu